CSS3 Color Names

There are 140 color names available in CSS3.

Note: In all cases, the color gray can be spelled either gray or grey

Color Color Name HEX
  AliceBlue  #F0F8FF
  AntiqueWhite  #FAEBD7
  Aqua  #00FFFF
  Aquamarine  #7FFFD4
  Azure  #F0FFFF
  Beige  #F5F5DC
  Bisque  #FFE4C4
  Black  #000000
  BlanchedAlmond  #FFEBCD
  Blue  #0000FF
  BlueViolet  #8A2BE2
  Brown  #A52A2A
  BurlyWood  #DEB887
  CadetBlue  #5F9EA0
  Chartreuse  #7FFF00
  Chocolate  #D2691E
  Coral  #FF7F50
  CornflowerBlue  #6495ED
  Cornsilk  #FFF8DC
  Crimson  #DC143C
  Cyan  #00FFFF
  DarkBlue  #00008B
  DarkCyan  #008B8B
  DarkGoldenRod  #B8860B
  DarkGray  #A9A9A9
  DarkGreen  #006400
  DarkKhaki  #BDB76B
  DarkMagenta  #8B008B
  DarkOliveGreen  #556B2F
  DarkOrange  #FF8C00
  DarkOrchid  #9932CC
  DarkRed  #8B0000
  DarkSalmon  #E9967A
  DarkSeaGreen  #8FBC8F
  DarkSlateBlue  #483D8B
  DarkSlateGray  #2F4F4F
  DarkTurquoise  #00CED1
  DarkViolet  #9400D3
  DeepPink  #FF1493
  DeepSkyBlue  #00BFFF
  DimGray  #696969
  DodgerBlue  #1E90FF
  FireBrick  #B22222
  FloralWhite  #FFFAF0
  ForestGreen  #228B22
  Fuchsia  #FF00FF
  Gainsboro  #DCDCDC
  GhostWhite  #F8F8FF
  Gold  #FFD700
  GoldenRod  #DAA520
  Gray  #808080
  Green  #008000
  GreenYellow  #ADFF2F
  HoneyDew  #F0FFF0
  HotPink  #FF69B4
  IndianRed   #CD5C5C
  Indigo   #4B0082
  Ivory  #FFFFF0
  Khaki  #F0E68C
  Lavender  #E6E6FA
  LavenderBlush  #FFF0F5
  LawnGreen  #7CFC00
  LemonChiffon  #FFFACD
  LightBlue  #ADD8E6
  LightCoral  #F08080
  LightCyan  #E0FFFF
  LightGoldenRodYellow  #FAFAD2
  LightGray  #D3D3D3
  LightGreen  #90EE90
  LightPink  #FFB6C1
  LightSalmon  #FFA07A
  LightSeaGreen  #20B2AA
  LightSkyBlue  #87CEFA
  LightSlateGray  #778899
  LightSteelBlue  #B0C4DE
  LightYellow  #FFFFE0
  Lime  #00FF00
  LimeGreen  #32CD32
  Linen  #FAF0E6
  Magenta  #FF00FF
  Maroon  #800000
  MediumAquaMarine  #66CDAA
  MediumBlue  #0000CD
  MediumOrchid  #BA55D3
  MediumPurple  #9370DB
  MediumSeaGreen  #3CB371
  MediumSlateBlue  #7B68EE
  MediumSpringGreen  #00FA9A
  MediumTurquoise  #48D1CC
  MediumVioletRed  #C71585
  MidnightBlue  #191970
  MintCream  #F5FFFA
  MistyRose  #FFE4E1
  Moccasin  #FFE4B5
  NavajoWhite  #FFDEAD
  Navy  #000080
  OldLace  #FDF5E6
  Olive  #808000
  OliveDrab  #6B8E23
  Orange  #FFA500
  OrangeRed  #FF4500
  Orchid  #DA70D6
  PaleGoldenRod  #EEE8AA
  PaleGreen  #98FB98
  PaleTurquoise  #AFEEEE
  PaleVioletRed  #DB7093
  PapayaWhip  #FFEFD5
  PeachPuff  #FFDAB9
  Peru  #CD853F
  Pink  #FFC0CB
  Plum  #DDA0DD
  PowderBlue  #B0E0E6
  Purple  #800080
  Red  #FF0000
  RosyBrown  #BC8F8F
  RoyalBlue  #4169E1
  SaddleBrown  #8B4513
  Salmon  #FA8072
  SandyBrown  #F4A460
  SeaGreen  #2E8B57
  SeaShell  #FFF5EE
  Sienna  #A0522D
  Silver  #C0C0C0
  SkyBlue  #87CEEB
  SlateBlue  #6A5ACD
  SlateGray  #708090
  Snow  #FFFAFA
  SpringGreen  #00FF7F
  SteelBlue  #4682B4
  Tan  #D2B48C
  Teal  #008080
  Thistle  #D8BFD8
  Tomato  #FF6347
  Turquoise  #40E0D0
  Violet  #EE82EE
  Wheat  #F5DEB3
  White  #FFFFFF
  WhiteSmoke  #F5F5F5
  Yellow  #FFFF00
  YellowGreen  #9ACD32